YDYO HAZIRLIK PROGRAMI ÇIKTILARI

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAM ÇIKTILARI-DERS EŞLEŞTİRMELERİ TABLOSU

YDYO PROGRAM ÇIKTILARI.pdf

Sıra Numarası Açıklama Ders Program
1 Öğrenciler sözlü ve yazılı olarak kendilerini tanıtabilirler. Konuşma Becerileri, Yazma Becerileri İngiliz Dili Eğitimi, Alman Dili Eğitimi, Fransız Dili Eğitimi, İktisat, Metalürji, İngilizce Tıp
2 Öğrenciler sözlü ve yazılı olarak bir yeri tanıtabilirler. Konuşma Becerileri, Yazma Becerileri İngiliz Dili Eğitimi, Alman Dili Eğitimi, Fransız Dili Eğitimi, İktisat, Metalürji, İngilizce Tıp
3 Geçmiş deneyimlerini sözlü ve yazılı olarak tanımlayıp hikayeleştirebilirler. Konuşma Becerileri, Yazma Becerileri İngiliz Dili Eğitimi, Alman Dili Eğitimi, Fransız Dili Eğitimi, İktisat, Metalürji, İngilizce Tıp
4 Duygu, düşünce ve yaklaşımlarını sözlü ve yazılı olarak ifade edebilirler. Konuşma Becerileri, Yazma Becerileri İngiliz Dili Eğitimi, Alman Dili Eğitimi, Fransız Dili Eğitimi, İktisat, Metalürji, İngilizce Tıp
5 Filmler ve kitaplar hakkında konuşabilirler ve yazabilirler. Konuşma Becerileri, Yazma Becerileri İngiliz Dili Eğitimi, Alman Dili Eğitimi, Fransız Dili Eğitimi, İktisat, Metalürji, İngilizce Tıp
6 Bir konu hakkında benzerlik-farklılık, karşılaştırma, neden-sonuç bildirme vb. anlamında paragraf yazabilirler Yazma Becerileri İngiliz Dili Eğitimi, Alman Dili Eğitimi, Fransız Dili Eğitimi, İktisat, Metalürji, İngilizce Tıp
7 Dilbilgisel olarak tüm zamanları; basit, bileşik ve karmaşık cümle yapılarını; koşullu cümle yapılarını; edilgen cümle yapılarını; aktarılmış cümle yapılarını; isim, sıfat ve zarf cümleciklerini; gereklilik, zorunluluk, izin, yasak vb. bildiren fiilleri etkin ve doğru biçimde kullanabilirler. Ana Ders İngiliz Dili Eğitimi, Alman Dili Eğitimi, Fransız Dili Eğitimi, İktisat, Metalürji, İngilizce Tıp
8 Resmi ve resmi olmayan durumlara göre uygun olan sözcükleri ve cümle yapılarını doğru biçimde kullanabilirler. Konuşma Becerileri, Ana Ders İngiliz Dili Eğitimi, Alman Dili Eğitimi, Fransız Dili Eğitimi, İktisat, Metalürji, İngilizce Tıp
9 Okudukları metinlerin hangi türde olduğunu ve içeriğini anlayıp yorumlayabilir ve çeşitli okuma stratejilerini (göz gezdirme, tarama vb.) uygulayabilirler. Okuma Becerileri İngiliz Dili Eğitimi, Alman Dili Eğitimi, Fransız Dili Eğitimi, İktisat, Metalürji, İngilizce Tıp
10 Dinledikleri metinlerin hangi türde olduğunu ve içeriğini anlayıp yorumlayabilir ve dinlerken not alma tekniklerini uygulayabilirler. Dinleme Becerileri İngiliz Dili Eğitimi, Alman Dili Eğitimi, Fransız Dili Eğitimi, İktisat, Metalürji, İngilizce Tıp
11 Bir konuşmayı uygun biçimde başlatıp sonlandırabilirler. Konuşma Becerileri İngiliz Dili Eğitimi, Alman Dili Eğitimi, Fransız Dili Eğitimi, İktisat, Metalürji, İngilizce Tıp
12 Mesleki bilgi ve becerilerine uygun olabilecek metinleri seçebilir, kullanabilir ve üretebilirler. Özel Amaçlı İngilizce Dersi İngiliz Dili Eğitimi, İktisat, Metalürji, İngilizce Tıp
13 Alanları ile ilgili seminerlere, toplantı, kongre ve benzerlerine online olarak katılabilir, izleyebilir ve eleştirel düşünme becerilerini kullanarak değerlendirebilirler. Dinleme Becerileri, Ana Ders, Özel Amaçlı Yabancı Dil Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi, Alman Dili Eğitimi, Fransız Dili Eğitimi, İktisat, Metalürji, İngilizce Tıp
14 Uluslararası nitelikteki projelere katılabilir, proje üretebilir ve katkı sağlayabilirler. Çarşamba günü etkinlikleri İngiliz Dili Eğitimi, Alman Dili Eğitimi, Fransız Dili Eğitimi, İktisat, Metalürji, İngilizce Tıp
15 Ulusal ve uluslararası sınavlarda gereken ideal puanı alabilecek duruma gelebilirler. Ana Ders, Okuma Becerileri, Yazma Becerileri, Konuşma Becerileri, Dinleme Becerileri İngiliz Dili Eğitimi, Alman Dili Eğitimi, Fransız Dili Eğitimi, İktisat, Metalürji, İngilizce Tıp
16 Uluslararası değişim programlarının farkında olup, uluslararası programlara hazırlanabilme sorumluluğunu alabilirler. Ana Ders, Okuma Becerileri, Yazma Becerileri, Konuşma Becerileri, Dinleme Becerileri 1 İngiliz Dili Eğitimi, Alman Dili Eğitimi, Fransız Dili Eğitimi, İktisat, Metalürji, İngilizce Tıp
17 Medya okur yazarı olabilirler . Ana Ders, Okuma Becerileri, Yazma Becerileri, Konuşma Becerileri, Dinleme Becerileri İngiliz Dili Eğitimi, Alman Dili Eğitimi, Fransız Dili Eğitimi, İktisat, Metalürji, İngilizce Tıp
18 Seyahat ve turizm kültürünün gerektirdiği dile hakim olabilirler. Ana Ders, Okuma Becerileri, Yazma Becerileri, Konuşma Becerileri, Dinleme Becerileri İngiliz Dili Eğitimi, Alman Dili Eğitimi, Fransız Dili Eğitimi, İktisat, Metalürji, İngilizce Tıp
19 Probleme dayalı geliştirilen senaryoları okuyup anlayabilir ve senaryo üretebilirler.  Okuma Becerileri, Yazma Becerileri İngilizce Tıp