KOMİSYONLAR VE KOORDİNATÖRLÜKLER

Arge Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Derviş MÜEZZİN (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Esen GENÇ (Üye)
Öğr. Gör. Günay KAYHAN (Üye)
Kalite Komisyonu
Doç.Dr.Emrah EKMEKÇİ (Süreç Yöneticisi)
Meryem AŞI ERİŞGİN (Birim Kalite Sorumlusu)
Dr.Öğr.Üyesi Hasan Selim KIROĞLU (Bölüm Kalite Sorumlusu)
Öğr.Gör. Salih KILIÇ (Üye)
Öğr.Gör.Dr. Aydan ERMİŞ (Üye)
Öğr.Gör. Doğan BAYDAL (Üye)
Saniye İlkay ERBİRSİN (Paydaş İletişim Sorumlusu)
Büşre KESKİN (Öğrenci)
Eğitim Komisyonu
Öğr. Gör. Dr. Aydan Ermiş (Başkan)
Öğr. Gör. Neslihan Acar (Üye)
Öğr. Gör. Tülay Tütüncü (Üye)
Öğr. Gör. Deniz Uzun (Üye)
Öğr. Gör. Goshnag Arslanbay (Üye)
Öğr. Gör. Nilgün Giritli (Üye)
Yayın Alt Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Burcu YAMAN (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf İbrahim YÜCEL (Üye)
Öğr. Gör. Dr. Seçkin CAN
Birim Endeks Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Esen GENÇ (Yeşil Üniversite (Green Metrics) Komisyon Üyesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Derviş MÜEZZİN (Times Higher Education Komisyon Üyesi)
Dr. Öğr. Üyesi Betül ÖZCAN DOST (YÖK İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyesi)
Dr. Öğr. Üyesi Burcu YAMAN (Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi KomisyonÜyesi)
Eğitim Öğretim Performans Ölçme Değerlendirme Komisyonu
Öğr. Gör. Salih KLIÇ (Başkan)
Öğr. Gör. Havvanur BOZDOĞAN (Üye)
Öğr. Gör. Feyhan PATAN (Üye)
Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Selim KIROĞLU ( (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Derviş MÜEZZİN (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Burcu YAMAN (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Betül ÖZCAN DOST (Üye)
Muafiyet ve İntibak Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Selim KIROĞLU ( (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf İbrahim YÜCEL (Üye)
Dr. Öğr. Salih KILIÇ (Üye)
Yükekokul Akreditasyon Komisyonu
Öğr. Gör. Salih KILIÇ ( (Başkan)
Öğr. Gör. Havvanur BOZDOĞAN (Üye)
Öğr. Gör. Dr. Aydan ERMİŞ (Üye)
Öğr. Gör. Doğan BAYDAL (Üye)
Bilimsel Dosya Ön Değerlendirme Komisyonu

KOORDİNATÖRLÜKLER

BÖLÜM SORUMLU KOORDİNATÖR
Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Zorunlu Hazırlık Sınıfları Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Aydan Ermiş
Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Zorunlu Hazırlık Sınıfları Koordinatörü Öğr. Gör. Neslihan Acar
Eğitim Fakültesi Fransız Dili Eğitimi Zorunlu Hazırlık Sınıfları Koordinatörü Öğr. Gör. Tülay Tütüncü
Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı Zorunlu Hazırlık Sınıfları Koordinatörü Öğr. Gör. Deniz Uzun
Diğer Zorunlu Hazırlık Sınıfları Koordinatörü Öğr. Gör. Goshnag Arslanbay
İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfları Koordinatörü Öğr. Gör. Nilgün Giritli