Mütercim Tercümanlık Bölümü

Kültürler arası iletişimin eskiye göre daha da öneme sahip olduğu günümüzde, farklı toplumlar arasında etkin iletişim kurmak amacıyla eğitim veren Mütercim-Tercümanlık Bölümü, İngilizce-Türkçe, Almanca-Türkçe, Arapça-Türkçe ve Çince-Türkçe olmak üzere dört ana bilim dalından oluşmaktadır. Mütercim-Tercümanlık Bölümünün amacı, uluslararası platformda artan iletişim ihtiyacını karşılayabilecek, yazılı ve sözlü alanda profesyonel yetilere sahip çevirmenler yetiştirmektir.

Lisans programları çerçevesinde yabancı dil becerilerini geliştirmeye yönelik dersler, öğrencilerin yabancı dile olan hâkimiyetlerini artırma amacını gütmektedir. Bunun yanı sıra, Türkçeyi daha etkin kullanma amacıyla ana dilde modern akademik dünyada kabul gören dersler de sunulmakta, böylelikle geleceğin çevirmenlerinin kullanacağı her iki dili de bütün yönleriyle öğrenmesine olanak tanınmaktadır. Mütercim-Tercümanlık lisans programı, gelişen toplumun ihtiyaçlarına yanıt vermek için güncel konularda ve kültür alanında da öğrencilere eğitim vermektedir. Farklı çeviri alanlarında (tıp, hukuk, ekonomi, edebiyat, fen bilimleri, sosyal bilim disiplinleri ve basın) dersler sunularak, çevirmenlere çeşitli konularda çeviri yapabilme yetisi kazandırılmaktadır. Seçmeli yabancı dil dersleri ile ikinci bir yabancı dil öğrenme imkânı bulan çevirmenlerin hem yazılı hem sözlü çeviri eğitimi alarak her açıdan donanımlı bir şekilde yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Staj olanakları sayesinde çevirmenler, eğitimleri kapsamında gerçek çalışma ortamını görme imkânı elde etmektedirler.

Lisans programından mezun olan donanımlı çevirmenler, farklı devlet kurumlarında, Avrupa Birliği kuruluşlarında, çeviri bürolarında, özel işletmelerde veya üniversitelerde akademisyen olarak çalışmakta ya da kendi çeviri bürolarını kurarak çeviri sektörüne aktif katılım göstermektedirler.

ANABİLİM DALLARI

İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

Almanca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

Arapça Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

Çince Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

AKADEMİK PERSONEL

Mütercim Tercümanlık Bölümü Başkanı: Doç. Dr. Ali DİNCER

Mütercim Tercümanlık Bölümü Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Esen GENÇ

Mütercim Tercümanlık Bölümü Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Hasan Selim KIROĞLU

İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Akademik Personeli

Doç. Dr. Ali DİNCER (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Betül ÖZCAN DOST

Dr. Öğr. Üyesi Esen GENÇ

Dr. Öğr. Üyesi Burcu YAMAN

Öğr. Gör. Doğan BAYDAL

Arapça Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Akademik Personeli

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Selim KIROĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf İbrahim YÜCEL

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Derviş MÜEZZİN

Öğr. Gör. Ahmet Musa ÜSTÜNBAŞ

Öğr. Gör. Abdulhamid KILIÇ

Almanca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Akademik Personeli

Dr. Öğr. Üyesi Betül ÖZCAN DOST (Anabilim Dalı Başkanı)

Çince Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Selim KIROĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)