Tarihçe

Yabancı Diller Yüksekokulu, Bakanlar Kurulu’nun 2010/1049 Sayılı kararı gereğince, 13 Kasım 2010 Tarihli ve 27758 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yabancı Diller Yüksekokulunun kuruluşundan önce üniversitemizdeki yabancı dil eğitim-öğretim hizmetleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yabancı Diller Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (OYDEM) tarafından yürütülmüştür.