Misyon / Vizyon

Misyonumuz (Öz görev)

       Modern, evrensel dil eğitimi standartlarının ışığında, kaliteli ve çağdaş bir eğitim yoluyla, yabancı dil öğretmen adaylarına nitelikli bir hazırlık eğitimi vermek; isteğe bağlı hazırlık sınıfı öğrencilerine lisansları boyunca kişisel gelişimlerini artırmak için gerekli olan yabancı dili işlevsel şekilde kullanabilmelerine katkıda bulunacak insan kaynakları başta olmak üzere her türlü alt yapıyı oluşturmak ve uluslararası ölçütlerde ölçme–değerlendirme yapmak, açtığı kurslarla da öğrencilerin yabancı dil öğrenimi konusunda taleplerini karşılayarak kurs öğrencilerinin dil yeterliğini ulusal sınavlar bazında geliştirmek ve yükseltmektir.


Vizyonumuz (Öz görüş)

      Çağdaş eğitim–öğretim yöntemlerini ve güncel araç-gereçleri etkin bir biçimde kullanarak, gerek hazırlık, gerekse kurs öğrencilerinin yabancı dil eğitiminden azami derecede yararlanmalarını sağlamaktır. Ayrıca, öğrencilerimizin yurtdışındaki üniversite programlarını da takip edebilecek düzeyde yabancı dil becerilerini geliştirmektir.