Tarihçemiz

1997 Yılından bu yana Yabancı Diller Eğitimi, Araştırma ve Uygulama Merkezi (OYDEM) olarak faaliyet göstermekte iken; Bakanlar Kurulunun 25.10.2010 tarihli kararıyla ve 09.06.2011 tarihli ve 2011/50 sayılı Senato kararıyla birimleri oluşturularak Yabancı Diller Yüksekokulu olarak faaliyetlerine devam etmektedir.