Kalite Politikamız

                  Ulusal Bağımsızlık Mücadelesinin ilk kıvılcımlarının yakıldığı "İlkadım" şehri Samsunumuzun köklü yükseköğretim kurumu Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Yabancı Diller Yüksekokulu olarak,
 
  1. Üniversitemizin hedef ve planları doğrultusunda, üniversiteye yeni başlayan öğrencilere akademik bir kimlik kazandırmayı; akademik çalışmalarda ihtiyaç duyulan iletişim dillerini sosyal, akademik ve profesyonel hayatta etkin biçimde kullanan, özgüveni yüksek, sorumluluklarının farkında, çözüm odaklı, yaşam boyu öğrenmeye odaklanmış, araştırma ve sorgulama becerileri yüksek, entelektüel bireyler yetiştirmeyi ilke edinen;
  2. Fiziki ve teknik alt yapısı ile Dünya dillerinin öğretiminde en güncel yaklaşımların, en etkin yöntem, teknik ve ekipmanların kullanıldığı;
  3.  Öğretim elemanlarının mesleki gelişimlerini destekleyen ve öğrencilerin sosyal, akademik gelişimlerine odaklı bir eğitim ortamı oluşturan;
  4. Toplumsal ihtiyaçlara çözüm bulabilmek için paydaşlarıyla işbirliği içinde çalışan;
  5. Sürekli iyileştirmeyi ilke edinen   
           
                  bir yüksekokul olmayı taahhüt ederiz.
 
                                                                                                    Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü