İdari Personel

  
Personel Görevi Dahili Tel
Meryem AŞI ERİŞGİN Yüksekokul Sekreteri 6202
Ender KURT Öğrenci İşleri 6214
Nur Rahşan ERENOĞLU Özel Kalem/Tahakkuk 6200
Nihan ÖNAL BİLİÇ Personel/ Kurul Kararları/ Genel Yazı İşleri 6213
Süleyman BİLEK Taşınır Kayıt/ Satın Alma/ Teknik Hizmetler 6216
Filiz ÖZTÜRK Hizmetli 6209