ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİMİNDEN MUAF OLMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

Yazar: dozal | Tarih: 1 Temmuz 2020

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi Yönergesi'nin 7. maddesi gereğince, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ulusal yabancı dil sınavlarından 60 ve üzeri puan alan öğrenciler ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 60 puana eşdeğer bir puan almış olan öğrenciler, bir dilekçe ve sınav sonuç belgeleri ile başvurdukları takdirde, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile yabancı dil hazırlık sınıfından muaf sayılacaklardır. İlgililere duyurulur.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi Yönergesi'nin 7. maddesi, yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olmayı sağlayan tüm şartları şöyle belirler:

MADDE 7 - (1) Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi öngörülen öğrencilerin hazırlık sınıfından muaf sayılabilmeleri için aşağıda belirtilen şartlardan en az birini yerine getirmiş olmaları gerekir: a) Üniversite senatosu tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş, kazandığı programın eğitim dilinde yabancı dil yeterlik sınavlarında başarılı olduğunu belgelemek ya da zorunlu hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamış olmak, b) ÖSYM tarafından gerçekleştirilen yabancı dil sınavlarından kazandığı programın eğitim dilinde son 2 yıl içerisinde en az “60” (Altmış) puan almış olmak veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınavlardan buna eşdeğer puan almış olmak, c) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olmak,

(2) Eşdeğer kabul edilen belgelerin asıllarının bir dilekçe ile Yüksekokul Müdürlüğüne/İlahiyat Fakültesi Dekanlığına teslim edilmesi ve ilgili yönetim kurulu tarafından karar alınması gerekir. Belgeleri kabul edilen öğrenciler, yerleştirildikleri yükseköğretim programının birinci sınıfında öğrenimlerine başlarlar.

(3) Yukarıda sıralanan koşullardan birini sağlayarak hazırlık sınıfından muaf olan ve hazırlık sınıfında okuyarak başarılı olan öğrenciler, başvurmaları halinde Yabancı Dil I ve II derslerinden de başarılı sayılırlar.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi Yönergesi'nin tamamına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ