ÖDGO ve SBG’den OMÜ Hazırlık Öğrencilerine Bilgilendirme Sunumları

Yazar: dozal | Tarih: 4 Kasım 2019

Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci Danışmanlık Ofisi (ÖDGO)ve Samsun Bilim Gönüllüleri (SBG) Tıp 1 Hazırlık Sınıfı öğrencilerine ofis ve SBG faaliyetleri hakkında bilgilendirme ve tanıtım etkinlikleri gerçekleştirdi.

İki yıldır yerel ve uluslar arası alanda gerçekleştirdikleri bilimsel ve sosyal gençlik projeleriyle adını duyuran ÖDGO ve SBG, Yüksekokul Öğretim Görevlisi Bahar İnal’ın daveti ile İngilizce Tıp Hazırlık – 1 öğrencilerine ayrıntılı bir sunum yaparak öğrencilerin sorularını cevapladılar. Etkinlik sırasında sürdürülen faaliyetlerin OMÜ öğrencilerinin akademik ve sosyal gelişimlerine sundukları katkı, gençliğin ve üniversite gençliğinin sorunları ve çözüm yollarına ilişkin çözüm üretmenin bir yöntemi olarak proje geliştirme ve gerçekleştirmenin önemi, ÖDG Ofisini ve SBG platformunu etkin kullanmanın yöntemleri üzerinde de duruldu.

SBG adına sunumu grup liderleri ve OMÜ Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileri Nurefşan Aydın ve Yaren Kolaylıoğlu yaptılar. Bilimin önemine değinen Aydın ve Kolaylıoğlu OMÜ, Samsun ve nihayetinde Türkiye toplumu olarak bilimi günlük hayatın içinde fark eden ve kullanan bir toplum olmanın gerekliliği üzerinde durdular. Sunum sırasında geçtiğimiz Nisan ayı içerisinde SBG olarak gerçekleştirdikleri, AB Sivil Düşün Programı destekli “Gençlik Hakları Eğitimi” Projesine geniş yer vererek yaptıkları çalışmaların kendi bireysel akademik, sosyal ve psikolojik gelişimlerine sunduğu katkıdan da bahseden grup liderleri, yeni hazırlık öğrencilerini yaptıkları çalışmalara katılmaya davet ettiler.

ÖDGO adına konuşan ofis koordinatörü Nazan Şimşek de evden ilk kez ayrılma, akademik yaşama adım atma, yetişkinliğe geçiş ve kampüsteki yaşama uyum sağlama, vb konularda Hazırlık öğrencilerinin karşılaştığı sosyal ve psikolojik sorunlar üzerine bilgilendirmeler yaptı. Şimşek ofislerinin bu konularda öğrencilere destek verme, üniversite ve Samsun gençliğinin yaygın öğrenme yöntem ve tekniklerinden faydalanmasını sağlama, gençlerin yeteneklerini fark etmelerini sağlama ve kendini gerçekleştirme süreçlerine katkıda bulunma amacına hizmet ettiğini söyledi. Sürekli öğrenmenin, bilimsel çalışmalara sosyal içerik kazandırarak multi-disipliner anlayış geliştirmenin akademik, sosyal ve psikolojik açılardan olduğu kadar kariyer edinmede ve kariyer geçişlerinde de faydalı olacağını belirten Şimşek öğrencileri Ofislerinin ve OMÜ çevresinin sunduğu bütün imkânlardan faydalanmaya davet etti.

Etkinlik katılımcı öğrencilerin sorularının topluca ve bireysel olarak alındığı oturumlarla devam etti.