2019-2020 Akademik Yılı Yılsonu Sınavı Duyurusu

Yazar: dozal | Tarih: 14 Mayıs 2020

Değerli Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrencilerimiz,

2019-2020 Akademik Yılı Yılsonu Sınavımız, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi'nin (UZEM) teknik desteği ile 21 Mayıs 2020 Perşembe günü, saat 11.00'de çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır.

Tüm bölümler için, sınav oturumları, her oturumun içeriği, soru sayısı, puanlaması ve süresi, aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Oturum Soru Dağılımı ve Sayısı Her Sorunun Puanı Oturum Süresi
1. Oturum Dilin Kullanımı ve Sözcük Bilgisi: 35 soru 1,25 puan 45 dakika
10 dakika ara
2. Oturum Diyalog Tamamlama: 5 soru / Duruma Uygun İfade Bulma: 5 soru / Paragrafta anlamı bozan ifadeyi bulma: 5 soru / Verilen cümlenin eş anlamlısını bulma (Açımlama): 5 soru / Yazma Becerileri: 10 soru 1,25 puan 60 dakika
10 dakika ara
3. Oturum Okuma Becerileri: 15 soru (3 okuma metni verilecek) 1.25 puan 45 dakika
  • Sınav saat 11.00'da başlayacaktır.
  • Sınav 3 oturumdan oluşacak; oturum araları 10'ar dakika olacaktır.
  • Sınavda toplam 80 soru sorulacaktır.
  • Sınav toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
  • Tüm sorular, beşer seçenekten oluşan çoktan seçmeli soru tipinde olacaktır.