GÜNCELLENMİŞ 2019-2020 Akademik Yılı II. Arasınav Programı ve Sınava İlişkin Ayrıntılar

Yazar: dozal | Tarih: 28 Nisan 2020

Değerli Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrencilerimiz,

Sizlerin de bildiği gibi, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisinden dolayı, Mart ayı sonundan itibaren yüzyüze eğitime ara vererek çevrimiçi olanaklarımızla akademik çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Gerek yayınevlerinin sağladığı çevrimiçi eğitim platformlarıyla, gerek internet üzerinden yaptığımız canlı derslerimizle, gerekse Google Classroom üzerinden yaptığımız ödevlendirmelerle, bu süreci en verimli şekilde değerlendirmeye çalışmaktayız.

Değerli Öğrencilerimiz,

Hem sizleri pandemi riskinden korumak hem de akademik takvimimizi aksatmamak adına, Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar uyarınca, II. Arasınavımız 30 Nisan 2020 Perşembe günü yapılacaktır.

Sınavımız, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi'nin (UZEM) teknik desteği ile 30 Nisan 2020 Perşembe günü çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır.

Tüm bölümler için, sınav oturumları, her oturumun içeriği, soru sayısı, puanlaması ve süresi, güncellenmiş son haliyle aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Oturum Soru Dağılımı ve Sayısı Her Sorunun Puanı Oturum Süresi
1. Oturum Dilin Kullanımı ve Sözcük Bilgisi: 40 soru 1,5 puan 50 dakika
10 dakika ara
2. Oturum Diyalog Tamamlama: 4 soru / Duruma Uygun İfade Bulma: 4 soru / Yazma Becerileri: 6 soru 2 puan 30 dakika
10 dakika ara
3. Oturum Okuma Becerileri: 6 soru (tek okuma metni verilecek) 2 puan 20 dakika
  • Sınav saat 11.00'da başlayacaktır.
  • Sınav 3 oturumdan oluşacak; oturum araları 10'ar dakika olacaktır.
  • Sınavda toplam 60 soru sorulacaktır.
  • Sınav toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
  • Tüm sorular, beşer seçenekten oluşan çoktan seçmeli soru tipinde olacaktır.
  • Diyalog tamamlama ve duruma uygun ifadeyi bulma soruları yardımıyla, konuşma becerileri de belli oranda ölçülmüş olacağından, ayrıca bir konuşma becerileri sınavı yapılmayacaktır.

ÖNEMLİ UYARI: Kopya riskini engellemek ve herkesin eşit şartlarda sınava girmesini sağlamak amacıyla, her bir öğrencinin sınavı kayıt altına alınacaktır. Bu nedenle öğrencilerimizin sınav günü mutlaka kamera erişiminin olması gerekmektedir. Lütfen sınav gününe kadar bu konudaki hazırlıklarınızı tamamlayınız.