İdari İşlerden Sorumlu Müdür Yardımcısının Görevleri

1)    Ara sınav, yılsonu sınavı ve yeterlik sınavlarının koordinasyonu yapmak.
2)    Sınav programının yapılmasını sağlamak.
3)    Sınav programının web sitesi üzerinden ilan edilerek öğrencilere duyurulmasını sağlamak.
4)    Sınav görevlendirmelerinin EBYS üzerinden ve e-mail yolu ile öğretim elemanlarına gönderilmesini sağlamak.
5)    Gerekli olduğu durumlarda fakülte ve enstitülerden gözetmen talebinde bulunmak (Resmi yazıda her bir oturum için görevli olan isimleri ve iletişim numaralarının bildirilmesini istemek).
6)    Gerektiğinde sınav sonuçlarının optik okuyucu ile değerlendirilmesini sağlamak.
7)    Ara sınav ve yılsonu sınav notlarının koordinatörler tarafından sisteme zamanında girildiğinden emin olmak.
8)    Yeterlik sınav sonuçlarının komisyon tarafından imzalandıktan sonra koordinatörler tarafından üst yazı ile öğrenci işlerine teslim edilmesini sağlamak.
9)    Gerekli olduğu durumlarda öğrencileri ve öğretim elemanlarını mail yoluyla ya da web sayfasındaki duyurular kısmı vasıtasıyla bilgilendirmek.
10)  Temin edilen öğretmen materyallerini imza karşılığında öğretim elemanlarına dağıtmak ve yılsonunda ders programını hazırlamadan önce öğretim elemanlarından imzalı talep formu toplamak.
11)  Sınıflar, derslikler ve öğretim elemanları için ders programı hazırlamak.
12)  Gelen BİMER şikayetlerine yanıt yazmak.
13)  Derslikler veya derslik bilgisayarlarında meydana gelen sorunların çözümü için Yüksekokul Sekreteri vasıtasıyla ilgililere ulaşmak.
14)  Geçerli bir mazeret (rapor vs.) gibi nedenlerle dersine gelemeyen öğretim elemanı olduğu durumlarda, gerekli düzenlemeyi yapmak.
15)  Dersliklerdeki bilgisayar, projektör gibi araçların doğru şekilde kullanılmasını sağlamak.
16) Program ve Materyal Geliştirme Ofisi, Kalite Geliştirme Ofisi, Öğrenci Danışmanlık ve Gençlik Ofisi, Temel Yabancı Diller Ofisi sorumlusu olarak görev yapmak.
17) Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak.
18) Yüksekokul Müdürü tarafından verilen diğer görevleri kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirmek.