Teknik Hizmetler Biriminin Görev Tanımları

1. Yüksekokulun fiziki alanlarında genel ve rutin kontrollerini denetleyerek eksikleri tespit etmek ve gerekli tedbirleri alarak yetkilileri bilgilendirmek,

2. Yükyekokulun ihtiyacı olduğunda, tamir bakım ve onarımını yapmak,

3. Arızanın birim imkanları ile giderilip giderilmeyeceğini tespit etmek ve idareye bilgi vermek,

4. Yüksekokulun imkanları ile giderilebilecek arızaları gidermek,

5. Çalışma alanlarında iş güvenliği ile ilgili önlemleri almak,

6. Akademik ve idari personellerin ofislerinde bulunan elektronik cihazların bakımını ve kontrolünü yapmak,

7. Yüksekokulun dersliklerinde bulunan cihazların güvenliğini sağlamak,

8. Birim yetkilileri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.