Tahakkuk Biriminin Görev Tanımı

1. İlgili aya ait maaş bilgilerinde değişiklik olan personelin bilgilerinin KBS sisteminden girerek, ilgili aya ait maaşın yapılması ve bireysel emeklilik keseneklerini (BES'leri) ve akademik personelin geliştirme ödeneğini yapmak, SGDB'na göndermek,

2. 5510 sayılı kanunun sonrası göreve başlayanların maaşlarının hazırlanması, sendika aidatı, 5010 sayılı kanunun SGK ödenekleri, 5434 sayılı emekli sandığı ödeneklerini hazırlamak SGDB'na göndermek,

3. İlgili aya ait ek ders beyanlarını öğretim elemanlarından teslim alarak kontrolünü yapmak, kontrolü yapıldıktan sonra eksikleri tamamlattırılarak sistemden girerek ödeme emrini hazırlamak, SGDB'na sistemden ve elden göndermek,

4. Yıl sonunda sınav ücretini yapmak,

5. Ödenek durumlarını izlemek; serbest bırakma, aktarma ve ek ödenek taleplerini takip etmek,

6. 5434 sayılı konuna göre emekliye ayrılan personelin maaşını düzenlemek, ilgili birimlere bilgi verip sonlandırmak,

7. Nakil gelen personelin geliş maaşını ayın arasında gelmişse farkını elden hazırlamak ve nakil giden personelin maaşını sonlandırmak, ilgili birimlere bildirmek,

8. 2547 sayılı kanunun 39. maddesi uyarınca yurt içi ve yurt dışı kongre, konferans benzeri programlara katılmak için görevlendirilen öğretim elemanlarının, geçici görev yolluklarını hazırlayıp, rektörlük makamından olur almak, ödeme emrini oluşturmak, SGDB'na ödemesi yapılmak üzere göndermek,

9. Yıl sonunda sağlık uygulama ve araştırma merkezinden gelen fiili hizmet cetveline göre fiili hizmet zammı işlemlerini yapmak,

10. Ek ders ücreti karşılığı çalıştırılacak olan öğretim elemanlarının göreve başlamadan önce maaş, SGK. Hesaplanarak, SGDB'na göndermek, uygun görüş alındıktan sonra rektörlük makamından olur almak,

11. Telefon ve benzeri ödemelerin ödeme emrini hazırlamak ve ödenmesi yapılmak üzere SGDB'na göndermek,

12. Ders ücreti karşılığı çalıştırılan, öğretim elemanlarının çalıştıkları süre içerisinde SGK bildirgelerini her ayın 23'üne kadar girmek.

13. Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının göreve başlamadan önce bütçe kontrol edilerek ödenek talebinde bulunmak,

14. Tahakkukla ilgili birimi temsilen kurum içi ve kurum dışı toplantılara katılmak,15. Tahakkukla ilgili resmi yazışmaları yapmak, standart dosya planına göre arşivlemek,

15. Tahakkuk görevlisi Nur Rahşan ERENOĞLU izinli olduğu zamanlarda yerine, personel işleri görevlisi Nihan ÖNAL BİLİIÇ bakacaktır.

16. Birim yetkilileri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.