İdari Birimler

Personelin Adı SOYADI Görevi Dahili Telefonu
Meryem AŞI ERİŞGİN Yüksekokul Sekreteri V. 6202
Nur Rahşan ERENOĞLU Özel Kalem
Tahakkuk Birimi
6200
Ender KURT Öğrenci İşleri Birimi 6214
Nihan ÖNAL BİLİÇ Personel İşleri Birimi
Yazı İşleri Birimi
6213
Nazan ŞİMŞEK Öğrenci Danışma ve Gençlik Ofisi 6204
Süleyman BİLEK Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
Satın Alma Birimi
Teknik Hizmetler
6216
Filiz ÖZTÜRK Hizmetli 6209-6212
Yalçın ACAR Hizmetli   6209-6212