Duygusal Uyartı Tekniği ve Kelime Öğreniminde Limbik Sistem SemineriSınıf dışı etkinlikler kapsamında, Yüksekokulumuz öğretim elemanlarından Okt. Dr Adnan Oflaz, öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimize kelimelerin uzun süre hatırlanmasına yönelik olarak "duygusal uyartı  kullanım tekniği ve kelime öğreniminde limbik sistem kullanımının önemi" konusunda seminer vermiştir.

Seminer ile öğrenciler "sinir dilbilimsel açıdan öğrenme", "nöronlar arasındaki bilgi akışı" "unutma nedenleri" ve "bellek" konularında bilgi sahibi olmuşlardır.