Albert Camus'nün Felsefesinde Metinlerarasılık


13.12.2017 tarihinde, "Sınıf Dışı Etkinlikler" kapsamında, Arş.Gör Tuğçe Elif TAŞDAN  "Albert Camus'nün Felsefesinde Metinlerarasılık: Sisifos'u mutlu hayal edelim" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, öncelikle "metinlerarasılık" kavramından ve bu yaklaşımın kapsadığı alanlardan bahsedildi. Daha sonra, Yunan mitolojisindeki Sisifos miti ile Albert Camus'nün absürd  felsefesi arasındaki metinlerarası ilişki tartışıldı.