Yabancı Diller Yüksekokulu Kalite Yönetimi Sistemi Bilgilendirme ve Farkındalık Yaratma Toplantısı

Author: dozal | Date: May 27, 2019

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nalan Kızıltan, Yüsekokulumuzun akademik ve idari personeliyle, Üniversitemizin Kalite Yönetim Sistemi hakkında bir bilgilendirme ve farkındalık yaratma toplantısı yaptı. Toplantıda sırasıyla:

  1. OMÜ Kalite Yönetim Sistemi bilgilendirmesi,
  2. Risk ve fırsat yönetimi prosedürü,
  3. Stratejik plan,
  4. Doküman kontrolü ve kayıt yönetimi prosedürü,
  5. İç tetkik prosedürü yönetim gözden geçirme kurgusu,
  6. Uygun olmayan ürün/hizmet için düzeltici/iyileştirici faaliyet prosedürü,
  7. Paydaş geri bildirim prosedürü,
  8. KALEM yazılım sunumu

içerikleri hakkında bilgilendirme yapılarak akademik ve idari personelle bilgi ve görüş alış-verişinde bulunuldu.