Sınav Örnekleri


YETERLİK SINAV ÖRNEKLERİ

 

English (Department of ELT)


Deutsch


Français

 

Medicine 

 
 
 
Sınav İçeriği:
Çoktan Seçmeli Bölüm: Bu bölümde öğrencilere YDS sınavı soru formatında
 
  • Sözcük Bilgisi,
  • Dilbilgisi Yapıları,
  • Cümle Tamamlama,
  • Türkçe-İngilizce Çeviri,
  • İngilizce-Türkçe Çeviri,
  • Verilen Duruma Uygun Düşen İfade,
  • Diyalog Tamamlama,
  • Eş-Yakın Anlamlı Cümle,
  • Paragraf
sorularından oluşur. Bu bölüm sınavda % 50 oranında değerlendirilir.
 
Yazma BölümüBu bölümde öğrencilerin değişik konularda paragraf yazım kuralları dahilinde anlamlı ve fikir bütünlüğü olan metinler oluşturmaları beklenmektedir. Öğrencilerin paragrafları değerlendirilirken, metnin verilen konuyla ilişkisi, paragrafın yapısı, dilbilgisi, kelime kullanımı, noktalama ve yazım kuralları dikkate alınır ve ayrı ayrı puanlanır. Bu bölüm sınavda % 25oranında değerlendirilir. 
 
Konuşma Bölümü: Bu bölümde öğrencilerden genel olarak kendilerini anlaşılır bir şekilde ifade etmeleri beklenir. Öğrencilere verilecek  bir grup soru içerisinden 2 tanesini  seçmeleri istenir ve biriyle ilgili konuşmaları beklenir. Ayrıca öğrencilerden gidecekleri ülkede günlük hayatta kullanma ihtiyacı duyacakları temel ifadeleri bilmeleri beklenir. Bu bölüm değerlendirilirken, öğrencilerin konuşmalarının akıcılığı, telaffuzları, doğru kelime kullanımları,  kurallı cümle kurmaları ve iletişimsel yeterlikleri göz önüne alınır. Bu bölüm sınavda % 25 oranında değerlendirilir.