Hizmetler

Bireysel Psikolojik Danışma;

Öğrencinin ihtiyacı olan ve danışma sürecine getirmek istediği konunun derinlemesine ele alındığı,  birebir ve yüz yüze yapılan ve gizliliğin esas alındığı görüşmelerdir. Bireysel görüşmeler,  45 dakikalık oturumlar halinde gerçekleşir. Görüşmelerin zamanı, sıklığı ve kaç seans görüşüleceği kişinin ihtiyacına göre ve kişiyle birlikte, Ofisimizin randevu takvimine uygun olarak  belirlenir.  YADYOK Öğrenci Danışma Ofisimizde yapılan ilk görüşmede öğrenciden  öncelikle – eğer elektronik ortamda yapmamışsa -  Kişisel Bilgi Formu’nu doldurması istenir.  Süreç hakkında yapılan kısa bir bilgilendirmenin ardından öğrencinin danışmanlığa ihtiyaç duyduğu konu veya konuları ve bunları gidermede ihtiyaç duyduğu destek alanlarını anlamak için bilgi alınır,  birlikte sorunlar tanımlanır ve ulaşılmak istenen hedefler belirlenir.   Devam eden süreçte belirlenen amaca ulaşmak için öğrenci ve danışman birlikte çalışırlar. Süreç içinde öğrencinin gösterdiği  gelişim  ve  ihtiyaçları dikkate alınarak  görüşmelerin hedefi  gözden geçirilir ve yeni planlamalar yapılabilir.

Görüşmelerin etkili olabilmesinin önkoşulu, danışan kişinin danışmanlık sürecine katılmada gönüllü ve istekli olmasıdır. Karşılıklı işbirliği ve güven ortamının oluşması öğrencinin süreçten en iyi şekilde faydalanması anlamında önemlidir.

Ofis Çalışma Alanlarımız Hakkında Bilgilendirmeler

Koruyucu/ Önleyici Çalışmalar


Akademik yıl boyunca, Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde, Öğrenci Danışmanlık Ofisimizde ve talep edilmesi halinde üniversitemizdeki diğer birimlerde Ofisimizin çalışma alanlarından haberdar etmeye yönelik sunumlar, yayınlar (videolar, broşürler, vb.)  şeklinde bilgilendirmeler yapılacaktır.

Ofisimizin çalışmalarını takip etmeniz ve bunlara katılımınız, bireysel ve akademik gelişim ve başarınız açısından önem arz etmektedir. Katılamadığınız veya kaçırdığınız çalışmalara ilişkin bilgilendirme ve değerlendirmeleri web sitemizden takip edebilir ya da ofisimizden bilgi alabilirsiniz.