Hakkımızda

Misyonumuz

YADYOK Öğrenci Danışmanlık Ofisi, bölümümüzde eğitim gören öğrencilerinin sağlıklı, nitelikli, başarılı ve çağdaş bireyler olarak yetişebilmeleri için öğrencileri destekleyici çalışmalarda bulunmak üzere oluşturulmuştur. Bu anlamda Ofisimiz, öğrencilerimizin psikolojik, sosyal, akademik ve kültürel alanlardaki sorunlarını belirleme bu sorunlara rasyonel çözümler üretmelerine katkıda bulunmak; kendi kişisel potansiyellerini, yeteneklerini tanımalarına ve geliştirmelerine katkıda bulunarak eğitimsel, zihinsel, bireysel, sosyal ve kültürel alanlarda başarı seviyelerini artırmalarına katkı sağlayacak yöntem ve teknikler geliştirir.


Vizyonumuz

YADYOK Öğrenci Danışmanlık Ofisi danışmanlarımız, bütün öğrencilerimize pozitif yaklaşım anlayışıyla; cins, ulus, inanç ve renk ayrımı gözetmeksizin hizmet vererek bireysel farklılıkların üniversitemizin ve Yabancı Diller Yüksekolunun zenginliği olduğu bilinciyle hareket etmektedir.