Gençlik Çalışmaları Ofisi

Yabancı Diller Yüksekokulu Gençlik Çalışmaları Ofisi
(YADYOK-GENÇ / YADYOK-YOUTH)


HAKKIMIZDA

YADYOK – Gençlik Çalışmaları Ofisi ;

-   Öncelikle öğrencilerimizi  eğiten ve onlara toplumsal aidiyet bilinci kazandıran,
-   Öğrencilerimize ve iletişimde olduğu gençlere yaşamsal, mesleki ve sosyal alanlarda ve çevreye dair bilgi ve beceriler kazandıran, gençlerin bu alanlara aktif katılımlarını ve katkılarını destekleyen,
-   Yerel ve global vizyon katan,
-   Yaratıcı ve girişimci olmaya teşvik eden,
-   Gençlerin toplumsal hayata aktif katılımını destekleyen ve bunun için zemin oluşturan,
-   Eğitim kurumu, iş dünyası ve toplumsal ortak zeminlerde, bir arada öğrenmenin ve üretmenin keyfi ve önemini kavramalarına rehber olan,
-   Gençliği ve öğreniciyi merkezine alan bir vizyona sahiptir.
 
YADYOK-GENÇ Ofisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencilerinin  diğer bölümlerdeki öğrencilerle ve Samsun gençliği ile güçlü iletişimleri olan,  çağdaş ve aktif bireyler olmalarına katkı sağlamayı hedefleyerek Eylül 2017’de kurulmuştur. Ofisimiz, öğrencilerimizin, yereldeki 13 – 30 yaş arası gençlerle işbirlikleri geliştirerek ortak çalışmalar yürütmesine imkan sağlamak, ulusal ve ulusötesi gençlik çalışmalarından haberdar olmalarına destek olmak ve bu çalışmalara aktif katılımlarını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu anlamda, gerek üniversitemiz bünyesindeki bütün birimlerle, gerekse de yereldeki diğer Devlet kurum ve kuruluşlarıyla ve gençlik kuruluşlarıyla işbirliği geliştirmek, ortak çalışmalar ve projeler düzenlemek de ofisimizin temel amaçları arasındadır.

YADYOK – Gençlik Çalışmaları Ofisi, gençlik çalışanlarının, liderlerinin, eğitmenlerin ve gençlerin sosyal ve kişisel, sosyal, kültürel ve mesleki gelişimleri için bir yaygın eğitim ve kaynak ofisi olarak faaliyet yürütmektedir. Bu amacına uygun olarak da gençlerin, gençlik liderlerinin ve Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencilerimizin yerel ve ulusötesi projelere katılımlarının ötesinde; onların aktif fikir ve proje üreten bireyler olmasına katkı sunmak üzere bilgilendirme sunumları, seminerler ve toplantılar organize etmekte; web sitesi, broşür ve bilgilendirme kitapçıkları bastırma çalışmaları yürütmektedir.
 
EKİBİMİZ:

Nazan Şimşek
Yabancı Diller Yüksekokulu
Proje ve Gençlik Çalışmaları Koordinatörü 
Telefon: +90 (362) 312 19 19 x 6204
E-mail: nazan.simsek@omu.edu.tr
E-mail: nazanonly@gmail.com
Web Sitesi: http://ydyo.omu.edu.tr/
 
Adres:
Gençlik Ofisi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Atakum, Samsun, Türkiye, 55200
________________________________________