Yüksekokul Kalite Geliştirme Ofisi

 
Bu ünite stratejik plan hazırlama, öz değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının yanı sıra Bologna süreci kapsamında yapılacak kalite geliştirme ve kalite güvence çalışmalarını yürütmek üzere oluşturulmuştur. Ünitede Stratejik Plan Hazırlama, Kalite Geliştirme, Birim Faaliyet Raporu oluşturma ve Performans İzleme ve Değerlendirme Ekipleri Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri öncülüğünde görev yaparlar.

Yüksekokul Kalite Geliştirme Ünitesi Doğal Üyeleri


 
Stratejik Plan Hazırlama Ekibi
Okt. Günay KAYHAN
Okt. Mustafa BOZDOĞAN
Kalite Geliştirme Ekibi
Okt. Rukiye Hanım SÖZEN
Okt. Esen GENÇ
Okt. Havva Nur BOZDOĞAN
Birim Faaliyet Raporu Oluşturma Ekibi
Okt. Tülay TÜTÜNCÜ
Okt. Betül DOST (Bologna Süreci Sorumlusu)
Okt. Elif GÜVENDİ YALÇIN (Mevlana Kurum Sorumlusu)
Performans İzleme ve Değerlendirme Ekibi
Okt. Esen ŞAHİN
Okt. Feyhan PATAN
Okt. Bahar İNAL