Temel Yabancı Diller Ofisi

Sorumlu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dalga ÖZAL
 
Ofis Görevlileri
 
Aşağıda isimleri yazılı Zorunlu ve İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfları Koordinatörleridir.
Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Zorunlu Hazırlık Sınıfları Koordinatörü Öğr. Gör. İ. Tekin Dıraman
Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Zorunlu Hazırlık Sınıfları Koordinatörü Öğr. Gör. Neslihan Acar
Eğitim Fakültesi Fransız Dili Eğitimi Zorunlu Hazırlık Sınıfları Koordinatörü Öğr. Gör. Tülay Tütüncü
Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı Zorunlu Hazırlık Sınıfları Koordönatörü Öğr. Gör. Merve Yüksel
Diğer Zorunlu Hazırlık Sınıfları Koordinatörü
-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü
-Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimleri Mühendisliği Bölümü
-Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü   
 Öğr. Gör. Doğan Baydal
İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfları Koordinatörü Öğr. Gör. Esen ŞAHİN

  
Ofis Görevlilerinin Görev ve Sorumlulukları

Yüksekokulda yürütülen zorunlu ve isteğe bağlı tüm hazırlık eğitiminin planlanması, uygulanması ve denetlenmesinden sorumludur.

Zorunlu ve İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı bu birim tarafından yürütülmektedir.

Temel Yabancı Diller Biriminde ders saatleri haftada en az 20 en fazla 30 olup her dönem 15/16 haftadan oluşmaktadır.