Temel Yabancı Diller Ofisi

Sorumlu Müdür Yardımcısı Okutman Dalga ÖZAL
 
Ofis Görevlileri
 
Aşağıda isimleri yazılı Zorunlu ve İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfları Koordinatörleridir.
 
Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Zorunlu Hazırlık Sınıfları Koordinatörü Okt. Havva Nur Bozdoğan
Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Zorunlu Hazırlık Sınıfları Koordinatörü Okt. Neslihan Acar
Eğitim Fakültesi Fransız Dili Eğitimi Zorunlu Hazırlık Sınıfları Koordinatörü Okt. Tülay Tütüncü
Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı Zorunlu Hazırlık Sınıfları Koordönatörü Okt. Merve Yüksel
Diğer Zorunlu Hazırlık Sınıfları Koordinatörü
-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü
-Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimleri Mühendisliği Bölümü
-Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü   
 Okt. Mustafa Bozdoğan
İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfları Koordinatörü Okt. Esen GENÇ

  
Ofis Görevlilerinin Görev ve Sorumlulukları

Yüksekokulda yürütülen zorunlu ve isteğe bağlı tüm hazırlık eğitiminin planlanması, uygulanması ve denetlenmesinden sorumludur.

Zorunlu ve İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı bu birim tarafından yürütülmektedir.

Temel Yabancı Diller Biriminde ders saatleri haftada en az 20 en fazla 30 olup her dönem 15/16 haftadan oluşmaktadır.