Sınıf Dışı Etkinlikler Ofisi

Sorumlu Müdür Yardımcısı Okutman Yasemin KÜTÜK
 
Ofis Görevlileri
 
Ofis Koordinatörü Okt. Dr. Adnan OFLAZ
Ofis Koordinatör Yardımcısı Okt. Esen GENÇ
Üye Yrd. Doç. Dr. Mohammad Maher JESRY
Üye Okt. Tülay TÜTÜNCÜ
Üye Okt. Ayşe AYVAZ
Üye Okt. İlknur ÖZGÖNENEL
Üye Okt. Havva İNEL
Üye Okt. Feyhan PATAN
Üye Okt. Bahar İNAL
Üye Okt. Demir KARA
Üye Araş. Gör. Tuğçe Elif TAŞDAN
Üye Jiajia ZHANG
Üye  
 

Ofis Görevlilerinin Görev ve Sorumlulukları
 
Akademik yıl başında toplantı yapılarak, yıl içerisinde yapılacak olan sınıf dışı etkinliklerin isim, içerik, tarih ve yerleri belirlenir.
 
Belirlenen etkinliklerin görev dağılımı yapılır.
 
Yapılan etkinliklerin haber metinlerini oluşturulur.
 
Yapılan etkinliklerle ilgili bilgiler fotoğraflar ve materyallerle birlikte arşivlenir.