Sınıf Dışı Etkinlikler Ofisi

Sorumlu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Yasemin KÜTÜK
 
Ofis Görevlileri

 
Ofis Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Adnan OFLAZ
Ofis Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Esen GENÇ
Üye Yrd. Doç. Dr. Mohammad Maher JESRY
Üye Öğr. Gör. Tülay TÜTÜNCÜ
Üye Öğr. Gör. Ayşe AYVAZ
Üye Öğr. Gör. İlknur ÖZGÖNENEL
Üye Öğr. Gör. Havva İNEL
Üye Öğr. Gör. Feyhan PATAN
Üye Öğr. Gör. Bahar İNAL
Üye Öğr. Gör. Demir KARA
Üye Arş. Gör. Tuğçe Elif TAŞDAN
Üye Öğretim Elemanı Jiajia ZHANG

Ofis Görevlilerinin Görev ve Sorumlulukları
 
Akademik yıl başında toplantı yapılarak, yıl içerisinde yapılacak olan sınıf dışı etkinliklerin isim, içerik, tarih ve yerleri belirlenir.
 
Belirlenen etkinliklerin görev dağılımı yapılır.
 
Yapılan etkinliklerin haber metinlerini oluşturulur.
 
Yapılan etkinliklerle ilgili bilgiler fotoğraflar ve materyallerle birlikte arşivlenir.