Seçmeli Yabancı Dil Kursları Ofisi

Sorumlu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Yasemin KÜTÜK

Ofis Görevlileri
Ofis Koordinatörü Öğr. Gör. Aydan ERMİŞ
Ofis Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Tuba ODABAŞ
 

Ofis Görevlilerinin Görev ve Sorumlulukları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen Yabancı Dil (Genel Dil Kursları, YDS, TOEFL, YÖKDİL, vb.) kurslarını planlamak, yürütmek ve denetlemektir. Kurslarda görev alacak öğretim elamanları yüksekokul yönetimince belirlenir.