Seçmeli Yabancı Dil Kursları Ofisi

Sorumlu Müdür Yardımcısı Okutman Yasemin KÜTÜK

Ofis Görevlileri
Ofis Koordinatörü Okt. Aydan ERMİŞ
Ofis Koordinatör Yardımcısı Okt. Tuba ODABAŞ
 

Ofis Görevlilerinin Görev ve Sorumlulukları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen Yabancı Dil (Genel Dil Kursları, YDS, TOEFL, YÖKDİL, vb.) kurslarını planlamak, yürütmek ve denetlemektir. Kurslarda görev alacak öğretim elamanları yüksekokul yönetimince belirlenir.