Program ve Materyal Geliştirme Ofisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde yer alan program geliştirme ofisinin temel sorumlulukları;

- Okulumuzda uygulanan her dil becerisi için yıllık ve haftalık ders planlarını (syllabus) hazırlamak, ( Bu süreçte, bir komisyon tarafından belirlenen ve bir akademik yıl süresince kullanılacak olan tüm ders kitaplarının içeriği ve CEFR kriterleri temel alınır.)           
- Yıllık ve haftalık program hazırlanırken belirlenen hedeflere göre, kullanılacak kitapların eksik ya da zayıf noktalarını tespit edip programda uygun görülen yerlere materyal geliştirme ünitesinin hazırlayacağı çalışmaları eklemek,
- Akademik takvim ve yıllık programı göz önünde bulundurarak(küçük sınavlar) sınav takvimini belirlemek,  
- Okulumuzda uygulanmakta olan sınav sisteminin bir parçası olan portfolyo uygulamasının içeriği ve takvimini belirlemek,
​-  Akademik yıl içerisinde programın tüm okulda uygulanmasını sağlamak ve uygulanırken işlerliğini takip etmek,

Bu ofis ayrıca müfredata uygun, ders kitaplarını tamamlayıcı nitelikte ve dili etkili kullanmaya, dil becerilerini geliştirmeye yönelik materyaller hazırlayıp dağıtımını yapar.

Program ve Materyal Geliştirme Ofisi'nde görevli öğretim elemanları on beş günde bir sorumlu oldukları programda ders veren öğretim elamanlarıyla toplanarak yıllık ve haftalık ders planlarının işleyişini değerlendirirler ve toplantı tutanaklarını sorumlu Müdür Yardımcısına iletirler.
Ofis'te görev alan öğretim elemanları sorumlu Müdür Yardımcısı ile birlikte her ayın ilk haftasında değerlendirme toplantısı yaparlar.

Bu birimde görev alan öğretim elemanları, görevlerini haftada 3 ders saati olarak ders programlarında gösterirler. Bu dersler, ek ders formuna işlenmez. Hazırlanan ek materyallerin, yanıt anahtarlarının ve öğretmen notlarının bir kopyası, ofis koordinatörü tarafından dosyalanarak ilgili müdür yardımcısına teslim edilir. 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU PROGRAM VE MATERYAL GELİŞTİRME OFİSİ'NDE GÖREVLİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Koordinatör: Okt. Havva Nur BOZDOĞAN
Üyeler:
Okt. Tuba ODABAŞ, Okt. İlknur NAMLI, Okt. Esen GENÇ, Okt. Ayşe AYVAZ, Okt. Rukiye Hanım SÖZEN, Okt. Demir KARA, Okt. Elif GÜVENDİ YALÇIN