Program ve Materyal Geliştirme Ofisi

Sorumlu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dalga ÖZAL
 
Ofis Görevlileri
 
Ofis Koordinatörü Öğr. Gör. Mustafa BOZDOĞAN
Ofis Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Doğan BAYDAL
Üye Öğr. Gör. Ayşe AYVAZ
Üye Öğr. Gör. Rukiye Hanım SÖZEN
Üye Öğr. Gör. İlknur ÖZGÖNENEL
Üye Öğr. Gör. Havva Nur BOZDOĞAN
Üye Öğr. Gör. İlknur NAMLI
Üye Öğr. Gör. İlker CENDER
Üye Öğr. Gör. Elif GÜVENDİ YALÇIN
Üye Öğr. Gör. Demir KARA
Üye Öğr. Gör. Betül ÖZCAN DOST
Üye Öğr. Gör. Esen GENÇ
Üye Arş. Gör. Tuğçe Elif TAŞDAN
 
 
Ofis Görevlilerinin Görev ve Sorumlulukları
 
Yüksekokulumuzda uygulanan her dil becerisi için yıllık ve haftalık ders planlarını (syllabus) hazırlanır. (Bu süreçte, bir komisyon tarafından belirlenen ve bir akademik yıl süresince kullanılacak olan tüm ders kitaplarının içeriği ve CEFR kriterleri temel alınır.)
 
Yıllık ve haftalık program hazırlanırken, belirlenen hedeflere göre kullanılacak kitapların eksik ya da zayıf noktalarını tespit edip programda uygun görülen yerlere materyal geliştirme görevlilerinin hazırlayacağı çalışmalar eklenir,
 
Akademik takvim ve yıllık programı göz önünde bulundurularak (küçük sınavlar) sınav takvimi belirlenir,
 
Yüksekokulumuzda uygulanmakta olan sınav sisteminin bir parçası olan portfolyo uygulamasının içeriği ve takvimi belirlenir,
 
​Akademik yıl içerisinde programın tüm okulda uygulanmasını sağlanır ve işlerliği takip edilir,
 
Müfredata uygun ders kitaplarını tamamlayıcı nitelikte ve dili etkili kullanmaya, dil becerilerini geliştirmeye yönelik materyaller hazırlanıp dağıtımı yapılır.
 
Hazırlanan ek materyallerin, yanıt anahtarlarının ve öğretmen notlarının bir kopyası, ofis koordinatörü tarafından dosyalanarak ilgili müdür yardımcısına teslim edilir.
 
Ofiste görevli öğretim elemanları tarafından, on beş günde bir sorumlu oldukları programda ders veren öğretim elamanlarıyla toplantı yapılarak, yıllık ve haftalık ders planlarının işleyişini değerlendirilir ve bu değerlendirmeler tutanağa geçirilir. Bu tutanaklar sorumlu Müdür Yardımcısına teslim edilir.
 
Sorumlu Müdür Yardımcısınca, her ayın ilk haftasında tutanaktaki konularla ilgili, ofiste görevli öğretim elemanlarının katılacağı bir değerlendirme toplantısı yapılır.
 
Bu birimde görev alan öğretim elemanları, görevlerini haftada 2 ders saati olarak ders programlarında gösterirler. Bu dersler, ek ders formuna işlenmez.