Ölçme ve Değerlendirme Ofisi

Sorumlu Müdür Yardımcısı Okutman Yasemin KÜTÜK
 
Ofis Görevlileri
 
Ofis Koordinatörü Okt. Aydan ERMİŞ
Ofis Koordinatör Yardımcısı Okt. Tuba ODABAŞ
Üye Yrd. Doç. Dr. Mohammad Maher JESRY
Üye Okt. Dr. Adnan OFLAZ
Üye Okt. Esen ŞAHİN
Üye Okt. Mustafa COŞKUN
Üye Okt. Nilgün GİRİTLİ
Üye Okt. İ. Tekin DIRAMAN
Üye Okt. Havva İNEL
Üye Okt. Merve YÜKSEL
Üye Okt. Neslihan ACAR
Üye Okt. Esra ATMACA
Üye Okt. İlker CENDER
Üye Araş.Gör. Tuğçe Elif TAŞDAN


 
Erasmus+ ve Mevlana Sınav Koordinatörü Okt. Tuba ODABAŞ
Üye Okt. Dr. Adnan OFLAZ
Üye Okt. Esra ATMACA
Üye Okt. İlker CENDER
Üye Araş.Gör. Tuğçe Elif TAŞDAN
 
Zorunlu Yabancı Dil Dersi (5ı) Muafiyet, Ara, Yıl Sonu Genel ve Bütünleme Sınavı Sorumluları Okt. Hayrettin AYDIN
Okt. Salih KILIÇ
 
Yüksekokulumuzca yapılan tüm sınavlar Ölçme ve Değerlendirme Ofisi’nin sorumluluğu altındadır.
 
Bunlar;
 
Hazırlık Sınıfları için,
- Güz Yarıyılı ve Ara Dönem Yeterlik Sınavları,
- Haberli-Habersiz Küçük Sınavlar,
- Ara Sınavlar,
- Yıl Sonu Genel Sınavı.
 
Zorunlu Yabancı Dil I ve II Dersleri (5ı) için,
- Muafiyet Sınavı,
- Ara Sınavları,
- Yıl Sonu Sınavı
- Bütünleme Sınavı,
 
Erasmus+ ve Mevlana Değişim Programları Yabancı Dil Sınavları’dır.         
 
 
Ofisin Görev ve Sorumlulukları
 
Bu ofiste görevli öğretim elemanları, yukarıda belirtilen tüm sınavlar için soru üretir ve bu soruları konusuna, düzeylerine, sınav türüne vb. ayırarak arşivler.
 
Ofis Koordinatörü başkanlığında ayda bir kez yapılan toplantılarda, arşivlenen bu koruların kontrolü ve görev dağılımı yapılır. Toplantı tarihini ve yerini koordinatör belirler.
 
Sınav zamanı, görevli öğretim elemanlarınca hazırlanan soru kitapçığı Ofis Koordinatörüne teslim edilir.
 
Ofis koordinatörü, hazırlanan soru kitapçığını, söz konusu sınavın yapılış tarihlerinden en geç bir hafta önce sorumlu Müdür Yardımcısına teslim eder.
 
Ölçme - Değerlendirme Ofisi, hazırladığı tüm sınavlarda Avrupa Ortak Başvuru Metni’nin ölçütlerini göz önünde bulundurur. 
 
Bu ofiste görev alan öğretim elemanları, görevlerini haftada 2 ders saati olarak ders programlarında gösterirler. Bu dersler, ek ders formuna işlenmez.