Ölçme ve Değerlendirme Ofisi

Sorumlu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör.Yasemin KÜTÜK
 
Ofis Görevlileri
 
Ofis Koordinatörü Öğr. Gör. Aydan ERMİŞ
Ofis Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Tuba ODABAŞ
Üye Yrd. Doç. Dr. Mohammad Maher JESRY
Üye Öğr. Gör. Dr. Adnan OFLAZ
Üye Öğr. Gör. Esen ŞAHİN
Üye Öğr. Gör. Mustafa COŞKUN
Üye Öğr. Gör.Nilgün GİRİTLİ
Üye Öğr. Gör. İ. Tekin DIRAMAN
Üye Öğr. Gör. Havva İNEL
Üye Öğr. Gör. Merve YÜKSEL
Üye Öğr. Gör. Neslihan ACAR
Üye Öğr. Gör. Esra ATMACA
Üye Öğr. Gör. İlker CENDER
Üye Arş.Gör. Tuğçe Elif TAŞDAN


 
Erasmus+ ve Mevlana Sınav Koordinatörü Öğr. Gör. Tuba ODABAŞ
Üye Öğr. Gör. Dr. Adnan OFLAZ
Üye Öğr. Gör. Esra ATMACA
Üye Öğr. Gör. İlker CENDER
Üye Arş.Gör. Tuğçe Elif TAŞDAN
 
Zorunlu Yabancı Dil Dersi (5ı) Muafiyet, Ara, Yıl Sonu Genel ve Bütünleme Sınavı Sorumluları Öğr. Gör. Hayrettin AYDIN
Öğr. Gör. Salih KILIÇ
 
Yüksekokulumuzca yapılan tüm sınavlar Ölçme ve Değerlendirme Ofisi’nin sorumluluğu altındadır.
 
Bunlar;
 
Hazırlık Sınıfları için,
- Güz Yarıyılı ve Ara Dönem Yeterlik Sınavları,
- Haberli-Habersiz Küçük Sınavlar,
- Ara Sınavlar,
- Yıl Sonu Genel Sınavı.
 
Zorunlu Yabancı Dil I ve II Dersleri (5ı) için,
- Muafiyet Sınavı,
- Ara Sınavları,
- Yıl Sonu Sınavı
- Bütünleme Sınavı,
 
Erasmus+ ve Mevlana Değişim Programları Yabancı Dil Sınavları’dır.         
 
 
Ofisin Görev ve Sorumlulukları
 
Bu ofiste görevli öğretim elemanları, yukarıda belirtilen tüm sınavlar için soru üretir ve bu soruları konusuna, düzeylerine, sınav türüne vb. ayırarak arşivler.
 
Ofis Koordinatörü başkanlığında ayda bir kez yapılan toplantılarda, arşivlenen bu koruların kontrolü ve görev dağılımı yapılır. Toplantı tarihini ve yerini koordinatör belirler.
 
Sınav zamanı, görevli öğretim elemanlarınca hazırlanan soru kitapçığı Ofis Koordinatörüne teslim edilir.
 
Ofis koordinatörü, hazırlanan soru kitapçığını, söz konusu sınavın yapılış tarihlerinden en geç bir hafta önce sorumlu Müdür Yardımcısına teslim eder.
 
Ölçme - Değerlendirme Ofisi, hazırladığı tüm sınavlarda Avrupa Ortak Başvuru Metni’nin ölçütlerini göz önünde bulundurur. 
 
Bu ofiste görev alan öğretim elemanları, görevlerini haftada 2 ders saati olarak ders programlarında gösterirler. Bu dersler, ek ders formuna işlenmez.