Ölçme & Değerlendirme Ofisi

Temel Yabancı Diller ve Modern Diller Birimlerindeki tüm sınavlar, Ölçme - Değerlendirme Ofisi’nin sorumluluğu altındadır. Öğrencilerin bir akademik yıl içinde kaydettikleri ilerlemeyi ve başarılarını ölçmeyi amaçlayan sınavlar;

            - Güz ve Bahar Yeterlik Sınavları,
            - Haberli-Habersiz Küçük Sınavlar,
            - Ara Sınavlar,
            - Yıl Sonu Sınavı,
            - Zorunlu Yabancı Dil Dersi (5i) Muafiyet Sınavı,
            - Zorunlu Yabancı Dil Dersi (5i-örgün)  Ara, Yılsonu ve Bütünleme Sınavları,
            - Erasmus+ - Mevlana Değişim Programları Yabancı Dil Sınavlarıdır.         

Ölçme - Değerlendirme Ofisi, hazırladığı tüm sınavlarda Avrupa Ortak Başvuru Metni’nin ölçütlerini göz önünde bulundurmaktadır. Yukarıda belirtilen sınavların yapılış tarihlerinden en geç bir hafta önce ofis koordinatörleri sınav sorularını sorumlu Müdür Yardımcısına iletmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu ofiste görevli öğretim elemanlarının görevi yukarıda belirtilen tüm sınavlar için soru üretmek ve bu soruları konularına, düzeylerine, sınav türüne, vb. şekilde düzenleyerek arşivlemektir. Bu ofiste görevli öğretim elemanları, ayda bir kez ofis koordinatörü başkanlığında toplanarak görev dağılımı ve soru kontrolü yaparlar. Toplantı tarihini ve yerini koordinatör belirler.  Bu ofiste görev alan öğretim elemanları, görevlerini haftada 3 ders saati olarak ders programlarında gösterirler. Bu dersler, ek ders formuna işlenmez. Hazırlanan soruların bir kopyası, koordinatör tarafından dosyalanarak ilgili müdür yardımcısına teslim edilir.
 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖLÇME-DEĞERLENDİRME OFİSİ'NDE GÖREVLİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

​Koordinatör: Okt.
Aydan ERMİŞ
​Üyeler: 
Okt. Dr. Adnan OFLAZ, Okt. Tekin DIRAMAN, Okt. Nilgün GİRİTLİ, Okt. Salih KILIÇ, Okt. Esra ATMACA, Araş. Gör. T. Elif TAŞDAN
Erasmus+ Sınav Koordinatörü: Okt. Tuba ODABAŞ
Mevlana Sınav Koordinatörü: Okt. Elif GÜVENDİ YALÇIN

Zorunlu Yabancı Dil Dersi (5i) Muafiyet Sınavı ve Zorunlu Yabancı Dil Dersi (5i-örgün)  Ara, Yılsonu ve Bütünleme Sınavları Ölçme – Değerlendirme Sorumlusu: Okt. Hayrettin AYDIN