Kurs Ofisi

Kurs Ünitesinin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen Yabancı Dil (Genel Dil Kursları, YDS, TOEFL, IELTS, vb.) kurslarını planlamak, yürütmek ve denetlemektir. Kurslarda görev alacak öğretim elamanları yüksekokul yönetimince belirlenir