Kalite Geliştirme Ofisi

Sorumlu Müdür Yardımcısı Okutman Dalga ÖZAL
 
Ofis Görevlileri
 
Stratejik Plan Hazırlama Ekibi
Okt. Doğan BAYDAL
Okt. Mustafa BOZDOĞAN

Kalite Geliştirme Ekibi
Okt. Rukiye Hanım SÖZEN
Okt. Esen GENÇ
Okt. Havva Nur BOZDOĞAN
Okt. İlknur ÖZGÖNENEL

Birim Faaliyet Raporu Oluşturma Ekibi
Okt. Tülay TÜTÜNCÜ
Okt. Betül ÖZCAN DOST (Bologna Süreci Sorumlusu)
Okt. Elif GÜVENDİ YALÇIN

Performans İzleme ve Değerlendirme Ekibi
Okt. Feyhan PATAN
Okt. Dalga Özal


Ofis Görevlilerinin Görev ve Sorumlulukları
 
Bu Ofis, stratejik plan hazırlama, öz değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının yanı sıra Bologna süreci kapsamında yapılacak kalite geliştirme ve kalite güvence çalışmalarını yürütmek üzere oluşturulmuştur. Ofiste Stratejik Plan Hazırlama, Kalite Geliştirme, Birim Faaliyet Raporu oluşturma ve Performans İzleme ve Değerlendirme Ekipleri Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri öncülüğünde görev yaparlar.