Kalite Geliştirme Ofisi

Sorumlu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dalga ÖZAL (YDYO Akademik Kalite Elçisi)
 
Ofis Görevlileri
 
Stratejik Plan Hazırlama Ekibi
Öğr. Gör. Doğan BAYDAL (YDYO Gönüllü Kalite Elçisi)
Öğr. Gör. Mustafa BOZDOĞAN

Kalite Geliştirme Ekibi
Öğr. Gör. Rukiye Hanım SÖZEN
Öğr. Gör. Esen GENÇ
Öğr. Gör. Havva Nur BOZDOĞAN
Öğr. Gör. İlknur ÖZGÖNENEL

Birim Faaliyet Raporu Oluşturma Ekibi
Öğr. Gör. Tülay TÜTÜNCÜ
Öğr. Gör. Betül ÖZCAN DOST (Bologna Süreci Sorumlusu)
Öğr. Gör. Elif GÜVENDİ YALÇIN

Performans İzleme ve Değerlendirme Ekibi
Öğr. Gör. Feyhan PATAN
Öğr. Gör. Dalga Özal



Ofis Görevlilerinin Görev ve Sorumlulukları
 
Bu ofis, stratejik plan hazırlama, öz değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının yanı sıra Bologna süreci kapsamında yapılacak kalite geliştirme ve kalite güvence çalışmalarını yürütmek üzere oluşturulmuştur. Ofiste Stratejik Plan Hazırlama, Kalite Geliştirme, Birim Faaliyet Raporu oluşturma ve Performans İzleme ve Değerlendirme Ekipleri Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri öncülüğünde görev yaparlar.