Araştırma ve Proje Ofisi

Sorumlu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Yasemin KÜTÜK
 
Ofis Görevlileri
 
Ofis Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Adnan OFLAZ
Ofis Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Esen GENÇ
 

Ofis Görevlilerinin Görev ve Sorumlulukları
 
Temel olarak, bilimsel veriler doğrultusunda Yüksekokulumuzun yabancı dil eğitimini iyileştirmek adına çalışmalar yapmak hedeflenir.

Dönem başında öğrencilerin dil öğrenme sürecine yönelik ihtiyaçları tespit edilir.
 
Eğitim sürecinde karşılaşılan uygulamalara dair sorunlar tespit ederek sınıf içi araştırmalar yürütülür ve bu sorunlara yönelik çözümler geliştirilir,
 
Kurumumuzda görev yapan öğretim elemanlarının yüksek lisans ve doktora eğitimleri sürecinde yaptıkları araştırma ve çalışmalardan diğer öğretim elemanlarının haberdar olması sağlanır.
 
Öğretim elemanları, çeşitli eğitim kurumlarındaki yabancı dil öğrenme ve öğretme etkinliklerine katılımları için teşvik edilir.
 
Yabancı dil eğitimiyle ilgili yürütülen projeler hakkında bilgi temin edilerek bu projelere başvurular desteklenir.
 
Öğrencilerimize ve öğretim elemanlarımıza, Yurt içi ve yurt dışı proje fırsatları duyurulur, bu projelerde yer almak isteyenlerin bilgilendirilmesi ve gerekli kurumlara yönlendirilmesi yapılır.

Yabancı dil eğitimiyle ilgili proje yazılması (Avrupa Dil Ödülü, TÜBİTAK, vb.) sağlanır ve Yüksekokulumuz bünyesinde yapılacak yeni projelerin duyurulması ve uygulanması için gerekli çalışmalar yapılır.