Araştırma ve Proje Ofisi

Araştırma ve Proje Ünitesi temel olarak bilimsel veriler doğrultusunda okulumuzdaki yabancı dil eğitimini iyileştirmek adına çalışmalar yapmayı hedeflemektedir. Ayrıca bu ünitenin görevleri;
Dönem başında öğrencilerin dil öğrenme sürecine yönelik ihtiyaçlarını tespit etmek,
Eğitim sürecinde karşılaşılan uygulamalara dair sorunları tespit ederek sınıf içi araştırmalar yürütmek ve bu sorunlara yönelik çözümler geliştirmek,
Kurumumuzda görev yapan öğretim elemanlarının yüksek lisans ve doktora eğitimleri sürecinde yaptıkları araştırma ve çalışmalardan diğer öğretim elemanlarının haberdar olmasını sağlamak,
Çeşitli eğitim kurumlarındaki yabancı dil öğrenme ve öğretme etkinliklerine katılımları için öğretim elemanlarını teşvik etmek,
Yabancı dil eğitimiyle ilgili yürütülen projeler hakkında bilgi temin ederek bu projelere başvuruyu desteklemek,
Yurt içi ve yurt dışı proje fırsatlarının öğrencilerimize ve öğretim elemanlarına duyurulması,
Yurt içi ve yurt dışı projelerde yer almak isteyen öğrenci ve öğretim elemanlarımızın bilgilendirilmesi ve gerekli kurumlara yönlendirilmesi,
Okulumuz bünyesinde yapılacak yeni projelerin duyurulması ve uygulanması,
Yabancı dil eğitimiyle ilgili proje yazılması (Avrupa Dil Ödülü, TÜBİTAK, vb.).
 


ARAŞTIRMA VE PROJE ÜNİTESİ SORUMLULARI
Okt. Işıl ATLI (Avrupa Dil Ödülü Proje Araştırma)
Okt. Dalga ÖZAL (Yabancı Dil Eğitimi Konferansları Bilgilendirme, TÜBİTAK Proje Araştırma)
Okt. Betül DOST (Yurt içi –Yurt Dışı Proje Araştırma)
Okt. Aydan ERMİŞ (Hazırlık Eğitimi Öğrencileri İhtiyaç Analizi)
Okt. Günay KAYHAN (TÜBİTAK Proje Araştırma)